FAQs Complain Problems

वडा नं १, सामागाउँ

जनप्रतिनिधि विवरण

क्र.सं.         पद                   नाम थर                  सम्पर्क नं

१        वडा अध्यक्ष        कर्मा छेवाङ लामा          ९८५१२५३७७८

२        वडा सदस्य        दिक्षिण डोमा लामा         ९८६९७५५८४२

३        वडा सदस्य        कर्मा साम्डु लामा           ९८४६८८२८६६

४        वडा सदस्य        पासाङ लामा                ९७४२८८७१५२