FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना तर्जुमा दिग्दर्शन ७५/७६ 09/16/2021 - 13:58 PDF icon Project Formation Guidelines
पदाधिकारीहरू अाचारसहिता ७५/७६ 09/16/2021 - 13:55 PDF icon Representative Code of Conduct
चुमनुव्री गाउँपालिका भित्र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाइ उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड ७७/७८ 09/16/2021 - 13:54 PDF icon Covid 19 Relief Package Standard Chumnubri
भवन मापदण्ड ७६/७७ 09/16/2021 - 13:40 PDF icon Building Bi-law
योजना अनुगमन निर्देशिका ७६/७७ 09/16/2021 - 13:38 PDF icon Project Monitoring Guidelines
बजार अनुगमन निर्देशिका ७६/७७ 09/16/2021 - 13:36 PDF icon Market Monitoring Guidelines
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र निर्देशिका ७६/७७ 09/16/2021 - 13:35 PDF icon Senior Citizen Identification Card Guideline
उर्जा विकास निर्देशिका ७५/७६ 09/16/2021 - 13:34 PDF icon Energy Development Guideline
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि ७६/७७ 09/16/2021 - 13:32 PDF icon Local Gazzete Publication Procedure Chumnubri
शिक्षा क्षेत्र विकास अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/16/2021 - 13:31 PDF icon Education Sector Development Grant Program Operation Procedure Chumnubri

Pages