FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
chumnubri-rural-municipality-chairperson धन बहादुर गुरुङ अध्यक्ष dnbgurung@gmail.com 9851015492, 9856004043
कुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष kumarigrg2007@gmail.com 9741461586, 9856004044