FAQs Complain Problems

वडा नं २, ल्हो

जनप्रतिनिधि विवरण

क्र.सं.       पद                   नाम थर                   सम्पर्क नं

 १        वडा अध्यक्ष        मिङ्‌ग्युर दोर्जे लामा         ९८६२३८०३३५

 २        वडा सदस्य        धावा साङ्‍मो लामा          ९८६३५४३८६१

 ३        वडा सदस्य       छिरिङ छिम्बुल लामा         ९८४३८१९९५२

 ४        वडा सदस्य        पेम्बा छिरिङ लामा           ९८४३८१९९५२

 ५        वडा सदस्य        लाक्पा डिकी वि.क.          ९८४५७१५६४४