FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

निमा लामा

अध्यक्ष

nimalamatsumvalley@gmail.com ९८४१२०५३८७

लक्ष्मी गुरुङ

उपाध्यक्ष

gurunglaxmi279@gmail.com ९८६२३८०८०५

कर्मा छेवाङ लामा

वडाध्यक्ष, वडा नं. १

९८५१२५३७७८

मिङ्गयुर दोर्जे लामा

वडाध्यक्ष, वडा नं. २

९८६२३८०३३५

रामकुमार गुरुङ

वडाध्यक्ष, वडा नं. ३

९८४६६३३४८२

पेमा ग्यलपो लामा

वडाध्यक्ष, वडा नं. ४

९८४३७१४१०७

कालेन छेवाङ

वडाध्यक्ष, वडा नं. ५

९८४६९३६१७३

सरोज लामा

वडाध्यक्ष, वडा नं. ६

९८४९९४३६९३

टसी दोर्जे लामा

वडाध्यक्ष, वडा नं. ७

९८६०८१९६५३