FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ७८/७९ 07/11/2022 - 17:44 PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf
कर्मचारी कार्यविवरण ७७/७८ 02/13/2022 - 15:56 PDF icon कार्यविवरण कर्मचारी.pdf
चुमनुव्री गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ 09/19/2021 - 15:34 PDF icon Chumnubri GESI Audit Report
चुमनुव्री गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमुल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ 09/19/2021 - 15:32 PDF icon chumnubri rural municipality LISA Report
चुमनुव्री गाउँपालिका भित्र रहेका विपन्न तथा संकटासन्न वर्गको तथ्याङ्क ७६/७७ 09/16/2021 - 14:24 PDF icon Vulnerable Group Data Chumnubri
चुमनुव्री गाउँपालिकाकाे राजस्व सुधार कार्ययाेजना ७७/७८ 09/16/2021 - 14:17 PDF icon Revenue Improvement Action Plan Chumnubri
चुमनुव्री गाउँपालिकाकाे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरूयाेजना ( Chumnubri Rural Municipality WASH Masterplan ) ७५/७६ 12/01/2020 - 16:28 PDF icon Chumnubri Rural Municipality Water Supply, Sanitation and Hygiene Masterplan
चुमनुब्री गाउँपालिकाकाे वस्तुगत विवरण (Chumnubri Rural Municipality Profile ) ७५/७६ 12/01/2020 - 16:06 PDF icon चुमनुव्री गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण प्रोफाइल.pdf
चुमनुव्री गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ( Periodic Plan of Chumnubri Rural Municipality)) ७५/७६ 12/01/2020 - 15:56 PDF icon Chumnubri Rural Municipality five years first periodic plan