FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम ( कार्यालय सहयोगी र हेभी सवारी चालकको लागि ) ८०/८१ 12/14/2023 - 17:42 PDF icon दरखास्त फारम_053819.pdf
आवेदन फारम (रोजगार सहायक) ७८/७९ 07/11/2022 - 17:23 PDF icon आवेदन फारम.pdf
बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम ७८/७९ 07/08/2022 - 11:56 PDF icon बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फाराम.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७८/७९ 01/04/2022 - 14:09 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७८/७९ 01/02/2022 - 13:20 PDF icon विवाहको सूचना फारम.pdf
दरखास्त फारम ७८/७९ 10/31/2021 - 11:34 PDF icon darkhasta-form
बिदा फारम ७८/७९ 07/19/2021 - 16:32 PDF icon bida-faram
जिल्ला दररेट २०७७।७८ ७७/७८ 03/10/2021 - 13:13 PDF icon गोरखा-जिल्लाको-अा.व.-२०७७-७८-को-जिल्ला-दररेट.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७७/७८ 02/08/2021 - 17:19 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम ७७/७८ 02/08/2021 - 15:36 PDF icon विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम.pdf

Pages