FAQs Complain Problems

वडा नं ६, चुमचेत

जनप्रतिनिधि विवरण

क्र.सं.         पद                    नाम थर                    सम्पर्क नं

१          वडा अध्यक्ष              सरोज लामा              ९८४९९४३६९३

२          वडा सदस्य             ढोलमा लामा              ९८४९९४४६८८

३          वडा सदस्य             सोनाम लामा              ९८४६९८४८८९

४          वडा सदस्य          ठिन्ले घ्याम्छो लामा         ९७४९३२६७२५