FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोभिड १९ कोष सञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 09/16/2021 - 13:14 PDF icon Covid 19 fund operation Procedure Chumnubri
करारमा शिक्षक भर्ना कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:13 PDF icon Admission of Teacher on Contract Procedure
उपभाक्ता समिति गठन कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:11 PDF icon Consumer Committe Formation Procedure Chumnubri
अाधारभुत शिक्षा परिक्षा कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:10 PDF icon Project Operation Procedure Chumnubri
अाधारभुत शिक्षा परिक्षा कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:08 PDF icon Basic education examination procedure chumnubri
अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:06 PDF icon Disabled identifiction card distribution procedure chumnubri
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2021 - 13:05 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
चुमनुव्री गाउँपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली ७७/७८ 09/16/2021 - 13:03 PDF icon Public Procurement Regulation
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 09/16/2021 - 13:01 PDF icon Education Regulation
बैठक भता सम्बिन्धि नियमावली ७४/७५ 09/16/2021 - 13:00 PDF icon Meeting Allowance Regulation

Pages