FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्णय वा अादेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली ७४/७५ 09/16/2021 - 12:59 PDF icon authority approval regulation chumnubri
कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 09/16/2021 - 12:58 PDF icon Perfomance Regulation Chumnubri
कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 09/16/2021 - 12:57 PDF icon Task division regulation
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 09/16/2021 - 12:55 PDF icon Local level allocation act
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन ७४/७५ 09/16/2021 - 12:54 PDF icon Local level Fiscal Act Chumnubri
सहकारी एैन ७५/७६ 09/16/2021 - 12:52 PDF icon Cooperative act chumnubri
संस्था दर्ता ऐन ७७/७८ 09/16/2021 - 12:51 PDF icon NGO Registration act
विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण एैन ७६/७७ 09/16/2021 - 12:49 PDF icon Disaster risk management and reduction act
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एैन ७४/७५ 09/16/2021 - 12:48 PDF icon Administrative procedure regulatory law
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन ७५/७६ 09/16/2021 - 12:46 PDF icon judicial-committee procedure related law

Pages